خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

ذرات بنیادی

  ماده وپادماده: جهانی را که درآن ما زنده گی می نمائیم همه ازذرات کوچکی بنام اتم ها ساخته شده است واین اتم ها بازهم ازذرات کوچکتری بنام الکترون پروتون ونیوترون ساخته شده که درسابق این ذرات را ذرات اساسی فکرمی کردند ولی امروز این واقیعت آشکاراست که این ذرات بنیادی نبوده بلکه ازذرات کوچکتری بنام کوارکها ساخته شده اند. که بعدا کوارکها مورد مطالعه قرارمی دهیم . البته دربخش های گذشته با ذرات اساسی آشنا شدید که این ذرات اساسی که ازآنها مواد به وجود آمده است الکترون پروتون ونیوترون می باشد. هرذره دارای یک پاد ذره می باشد که همدیگررا ازبین می برند وتبدیل به فوتون می شوند. چارچ پاده ذره مخالف جارج ذره وباکتله های مساوی می باشند البته ذرات خنثی چارچ همنوع ذره یعنی چارچ خنثی را دارا می باشند . اولین باردیراک فزیکدان معروف چنین نظرداد که ماده باید دوحالت داشته باشد یعنی الکترون یک ضد الکترون داشته باشد که امروزما آنرا پوزیترون می نامیم مثل اینکه امروز موجودیت پاد ذره قبول گردیده وثابت شده است پاد ماده نیز وجود دارد که با خورد با ماده هردوازبین می روند امروزپاد طلا وپاد آهن شناسائی شده است شهاب سنگ های که به زمین برخورد می کنند پاد ماده ها می باشند که با برخورد به زمین هردو تبدیل به نورمی شوند. البته امروز علما کوشش ساختن پادماده را دارند متاسفانه پاد ماده دردستگاه ساخته می شود که خود دستگاه از ماده معمولی می باشد پادماده درداخل میدان های ستارگان ساخته می شود پاد ذره ازبرخورد شدید بین دوذره به وجود می آید که این عمل درداخل شتابدهنده ها انجام می شود چنانچه دیراک با همکارانش درکالیفورنیا درداخل شتابدهنده نیوترون پاد پروتون را تولید کردند وچندی بعد پاد نیوترون نیزشناسائی شد.چنانچه قبلا متذکر شدیم که درعین برخورد یک ذره با پاد ذره اش هردوتبدیل به فوتون می شوند اگرانرژی آزاد شده ازین عمل زیاد باشد امکان دارد که کدام ذره وپاد ذره دیگری تشکیل شود که این امر باعث درک درست ازفورمول انشتین شده می تواند فورمول انشتین رابطه بین ماده وانرژی را نشان می دهد ومی گوید که ماده می تواند تبدیل به انرژی شود وانرژي می تواند تبدیل به ماده شود. همیشه مقدارماده بیشترازپاد ماده می باشد اگرمقدارپادماده با ماده مساوی یا زیاد می بود جهان امروزی تشکیل نمی شد دراوایل پیدایش جهان که درآن وقت دربه جزکوارکها ذرات دیگری تشکیل نشده بود تعداد کوارکها همیشه بیشترازمقدارآنتی کوارکها یا پا کوارکها بود.

  اسپین ذرات: اسپین یکی ازخواص ذاتی ذرات بوده که اندازه حرکت زاویه ای ذره را مشخص می کند اسپین مانند اندازه حرکت وانرژی ثابت می باشد اسپین ازنظرعدد برای هر ذره مقدارثابتی می باشد مثلا اسپین الکترون دراطراف اتم مقدار2/1+ و2/1- می باشد قراراصل پاولی دوالکترون ازنظراسپینی نمی تواند دریک جهت حرکت کند هرالکترون با اسپین مشخص خود که اندازه حرکت زاویه ای آن می باشد یک فضای مشخص مقناطیسی را تشکیل می دهد که این امرباعث موجودیت دوالکترون دریک اوربیتال اتمی گردیده است .


  این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ماده ,ذرات ,اسپین ,کوارکها ,الکترون ,ساخته ,ذرات اساسی ,اندازه حرکت ,دیگری تشکیل ,حرکت زاویه ,تواند تبدیل ,الکترون پروتون ونیوترون ,
  ذرات بنیادی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر